Евродепутатът Андрей Ковачев посети община Провадия
Андрей Ковачев – заместник-председател на Европейската народна партия и евродепутат посети община Провадия.
Кметът на общината д.т.н. инж. Жоро Илчев посрещна госта и го запозна с богатата история на Провадия, най-старият град в Европа Провадия-Солницата, крепостта ,,Овеч“, конкурса ,,Светослав Обретенов“, минералните извори и индустрията.
Бяха обсъдени въпроси, свързани с инфраструктурата на общината, развитието на спорта и туризма.
Господин Ковачев беше запознат с проекта за изграждане на обходен път на Провадия, за който е обявена обществена поръчка. До 24 август тази година се събират оферти. След избор на изпълнител срокът за изработване на проекта е три месеца. Започват съгласувателни процедури и издаване на разрешително за строеж.
Кметът Илчев остана изненадан от информираността на д-р Ковачев за проблемите и възможностите за развитието на града. Евродепутатът отбеляза, че Провадия е в Европейския съюз и е немислимо товарни автомобили да преминават през града край училища и детски градини, застрашавайки живота на децата. Обърна внимание на железопътната линия, която разполовява града на две и възпрепятства свободното движение на инвалиди и майки с детски колички.
Не се е кандидатствало по европейски програми за решаването на този проблем. Г-н Ковачев установи пропуски в диалога между кмет и общински съвет, като подчерта да намерят единно решение за отстраняване проблемите на града. Пожела на кмета да бъде по-настойчив пред общинския съвет и да отстоява своите добри предложения и проекти.
Бъдещото развитие на спорта в града беше коментирано. Липсата на спортна зала изненада госта. По време на срещата г-н Ковачев осъществи онлайн връзка с министъра на спорта доц. д-р Димитър Илиев и го запозна с искането на провадийци. Министър Илиев обясни какви са критериите за изграждане на спортна зала, брой жители на общината, брой спортни клубове и брой спортуващи и какъв е пътят за реализиране на този проект, като задължително ще е необходимо съфинансиране от общината.
Беше обсъдена и номинацията на община Провадия за присъждане на званието „Европейски малък град на спорта за 2024 г.“, която се присъжда от ,,ACES EUROPE“.
На срещата г-н Ковачев и кметът Илчев обсъдиха и развитието на туризма в община Провадия и какво предстои в тази насока. Общината стана световно известна дестинация благодарение на най-стария град в Европа, Провадия -Солницата. В настоящия момент се работи за изграждане на музей на солта. Община Провадия е отделила парцел, изготвя се подробен устройствен план, след което може да започне процедура по проект.
Г-н Ковачев пое ангажимент да окаже съдействие за реализиране на обсъдените проекти. Очаква в най-скоро време община Провадия да прегледа всички европейски програми за възстановяване и развитие на града за благото на провадийци.
Евродепутатът Ковачев и кметът Илчев приключиха срещата със задоволство и си пожелаха да не остане единствена. Уточниха комуникацията между техните екипи. Гостът поднесе своите сърдечни поздрави на жителите на град Провадия.

Абонамент за новините в Telegram