Електроразпределение Север осъществи необходимите технически и организационни мероприятия и дейности, насочени към сигурна и безаварийна работа на съоръженията през есенно-зимния период.

Подготовката на мрежата за работа при зимни условия включи инспекция и обслужване на трафопостове, рехабилитация на съоръжения, подмяна на стълбове, изолатори, положени кабели, извършени просеки в близост до въздушни проводници.

Осигурен е необходимият оперативен и авариен резерв от основни видове материали и съоръжения в складовете на дружеството и в регионалните центрове.

Направените от ЕРП Север инвестиции през тази година до края на месец август са в размер на 28,5 млн. лева, с което се постигна намаляване на технологичните разходи, подобряване на работата на електроразпределителната мрежа, както и повишаване на качеството на снабдяване с електрическа енергия на клиентите на дружеството.

За ремонтни дейности през същия период ЕРП Север е вложило 4,4 млн. лева, което се прави с цел сигурно и непрекъснато електрозахранване, превантивно недопускане на бъдещи аварии и повишаване нивото на безопасност при работа.

Специално внимание e отделено на сградите за социални дейности.

Проверяват се главните разпределителни табла на големите болнични заведения.

Извършва се постоянен мониторинг на потреблението, особено на хотелите със сезонна заетост в областите Варна и Добрич, които ще бъдат в експлоатация и през зимата, защото в някои от тях са настанени бежанци.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 18 юли

За отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа електроразпределителното дружество разполага с 398 екипа.

Пряко ангажирани в отстраняването на аварии в извънработно време са служителите на домашно дежурство.

61 дежурни екипи са позиционирани във всички областни и общински центрове на територията на компанията.

Така времето за реакция в извънработно време, включително в почивни и празнични дни, е намалено максимално.

За локализиране и отстраняване на аварии в подстанциите и възловите станции на разположение са още 56 служители на ЕРП Север. П

ри кризисни ситуации има възможност да се прегрупират и пренасочат технически екипи и техника към засегнатите райони.

В допълнение към екипните автомобили, с които са оборудвани обслужващите мрежата служители на ЕРП Север, дружеството разполага и с 422 броя високопроходими автомобила, както и други 210 специални автомобила и специализирана техника за реагиране при възникване на тежки метеорологични условия.
Електроразпределение Север управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина 42 626 км на територия от 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.