На 25 април – от 10:00 до 16:00 часа, Енерго-Про ще обслужва клиентите си на място в Девня! Изнесеният офис ще бъде позициониран в Ритуалната зала на партерния етаж в сградата на Община Девня на бул. „Съединение“ 78.
В изнесения офис на електроразпределителното дружество ще имате възможност:
Да смените титуляр на партида или да актуализирате клиентските си данни (необходимо е да представите документ за самоличност и да удостоверите собствеността си върху имота)
Да се консултирате по въпроси, свързани с услугите на Енерго-Про Продажби и Електроразпределение Север
В изнесените офиси няма да бъде възможно извършването на касови плащания!

Абонамент за новините в Telegram