Електроразпределение Север инвестира 640 хиляди лева в реконструкция на мрежата в общините Провадия, Ветрино и Суворово, съобщават от дружеството.
В рамките на своята ремонтна и инвестиционна програма за 2022 година електроразпределителното дружество, опериращо на територията на Североизточна България, изпълнява обекти за реконструкция на мрежата във варненските общини Провадия, Ветрино и Суворово.
В провадийското село Бързица ЕРП Север извърши реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение. Дейностите включиха подмяна на 50 стоманобетонни стълба и монтаж на 7,5 километра усукан изолиран проводник. По този начин ще се ограничи рискът от прекъсване на електрозахранването поради аварии по мрежата и ще се подобри качеството на захранващото напрежение към крайните клиенти на компанията.
Другият завършен обект включи цялостна рехабилитация на въздушна мрежа на общо 13 трафопоста, намиращи се в общините Ветрино и Провадия. Монтирани бяха и 2 реклоузера по въздушен електропровод Синдел, което ще позволи на екипите на ЕРП Север по-бързо да локализират възникнали аварии и ще намали времето на безтокови паузи при оперативни превключвания и заявки за работа.
Третият обект е в етап на изпълнение. Той предвижда реконструкция на ВЕЛ Щипско, осигуряващ резервно захранване на гр. Суворово чрез връзка между подстанциите Вълчи дол и Добруджа. При обновяването ще бъде подменен проводник в участък с дължина 3 километра, както и 8 стоманобетонни стълба и 150 изолатори и конзоли в участък, преминаващ през труднодостъпна, гориста местност. Ще бъдат монтирани 5 нови разединители, което ще намали времето за установяване на локацията на аварии по мрежата.

Абонамент за новините в Telegram