РИОСВ глоби фирма Слънчеви лъчи за замърсяване на въздуха в Провадия

РИОСВ глоби фирма в Провадия за замърсяване на въздуха, съобщиха от екоинспекцията. Глобата е наложена на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, а текущата ежемесечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на въглероден оксид и прах при експлоатацията на Котел КПТ-13 № 1, е в размер на 1110 лв.

Отново на „Слънчеви лъчи Провадия” ЕАД, е наложена текуща ежемесечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на емисии с наднормени концентрации на въглероден оксид и прах при експлоатацията на Котел КПТ-13 № 2, в размер на 2327 лв

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 юни

От РИОСВ допълват, че през месец януари 2023 г. са извършени и 33 планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.

Три извънредни проверки, на защитена местност „Шабленско езеро“, във връзка с възникнали пожари на територията на защитената местност. От пожарите са засегнати сухи тревни съобщества и тръстикова растителност, на обща площ около 48 дка.

На територията на трите пожара не са установени засегнати и бедстващи животински видове. За случаите е уведомена Районната прокуратура.

Абонамент за новините в Telegram