Две шипобедрени костенурки спасиха и върнаха в гората край село Бозвелийско служители на ДГС-Провадия. При рутинна проверка на каруца, управлявана от двама жители на село Величково /община Дългопол/, горските откриват двете костенурки в голям съд. Служителите на стопанството веднага прибират животните и ги пускат по-късно, на отстояние от пътя и местата, които най-често посещават гъбарите.

Шипобедрената костенурка е защитен вид от Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие. Основните причини за застрашеността на шипобедрената костенурка са интензивното земеделие и улавянето ѝ от хората. Костенурките се използват за храна или заради поверието, че кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести, което не отговаря на истината. Хората, които ловят този вид, подлежат на глоба до 5000 лв. по Закона за биологичното разнообразие, а на юридическите лица се налага имуществена санкция до 10 000 лв.

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram