Най-важното, което учениците възприеха са последователността, която е желателно да спазим при пострадал – позвъняваме на 112, съобщаваме какво се е случило, къде се намираме, колко са пострадалите, какви са нараняванията и имената на подалия сигнала.

Показано беше как се действа при силно кръвотечение от бедро и други наранявания.

Абонамент за новините в Google

В Дневния център за хора в неравностойно положение доброволците показаха на социалните работници как да реагират при евентуална злополука с потребители на центъра – обездвижване на счупена пред мишница, при изкълчване на крак, напипване на пулс, сърдечен масаж, възстановяване на сърдечна дейност и други.

Абонамент за новините в Telegram