Девня е реализирала 60 европроекта от 2014 до 2020 година
Областният информационен център-Варна се включи с презентация в регионалната конференция на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“. Тя се проведе в морската столица в рамките на проекта „EU in BG: Cohesion Future – Европа в България: Общо бъдеще“, финансиран от Европейската комисия. Общата цел на проекта е популяризиране на политиката на сближаване на Европейския съюз.

В срещата взеха участие представители на Управляващите органи, на национални и общински администрации, университети, бизнес и др. Във фокуса на събитието бяха перспективите и стратегиите за развитие на Североизточния район и политиката на сближаване за новия програмен период 2021-2027 г. Бяха представени и постигнатите резултати и добри практики от предишния програмен период – 2014-2020 г.

3485 проекта на обща стойност 604 595 381 лв. са реализирани на територията на Област Варна от началото на изминалия програмен период 2014-2020 г. към 30 януари тази година, заяви управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова. Най-много са тези по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – 2648.

Абонамент за новините в Google

В това число са включени както проектите на фирмите, спечелили финансиране за модернизация и подобряване на производствения капацитет, така и тези, които са получили подкрепа заради наложените ограничителни мерки по време на пандемията, обясни д-р Николова. Най-много средства за периода са инвестирани по ОП „Околна среда“ – 199 947 539 лв. Най-малко инвестиции в областта са направени с подкрепата на ОП „Добро управление“ – 1 825 156 лв.

ПРОЧЕТИ
Община Варна с нов състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма

Община Варна е първенец по брой реализирани проекти – 2779. Втора по този показател е Община Аксаково със 139, следвана от Община Долни чифлик с 85 проекта. Четвъртата позиция е за Община Белослав – 71 проекта, а пета е Община Аврен със 70 проекта. На шесто и седмо място се подреждат общините Провадия и Бяла, които имат респективно 69 и 61 проекта. Осма е Девня с 60 проекта, следвана от Вълчи дол – 50 проекта, Ветрино – 37, и Суворово – 36. Най-малко проекти за изминалия програмен период са реализирани в Община Дългопол – 35. Най-много средства са инвестирани в Община Варна – 347 589 256 лв., а най-малко в Община Ветрино – 8 471 435 лв.

На ниво Североизточен район за планиране през програмен период 2014-2020 г. са сключени 6105 договора за БФП на обща стойност 1 231 580 445 лв., отчете управителят на ОИЦ-Варна.

По нейни думи за настоящия програмен период 2021 – 2027 г. до момента в Област Варна са сключени 18 договора за безвъзмездна финансова помощ – 11 по Програмата за храни и основно материално подпомагане и 7 по Програмата за развитие на човешките ресурси.

От Българската телеграфна агенция благодариха за партньорските отношения и доброто сътрудничество с Областния информационен център-Варна и изразиха надежда, че то ще продължи и в бъдеще.

Абонамент за новините в Telegram