Днес за Варненска област предстоят тестове на системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия.

Тестовете целят проверка на функционирането на системата, както и населението да придобие представа за начина, по който изглеждат те в мобилните устройства.
Тестовете стартират в периода от 12 до 12.30 часа .

Предвижда се на 29 ноември да се проведе национален тест в цялата страна.

ПРОЧЕТИ
От полицията във Варна с информация за всички пожари, горели вчера в областта

При всеки тест в продължение на половин час от 12,00 до 12,30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.
Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран безшумен режим.