Девня е добре на аптечната карта
Девня е добре на аптечната карта с цели 3 аптеки

Аптеките в общините във Варненска област са по-малко от заложените в аптечната карта. Това показват обобщените данни на Комисия в състав представители на: Областна администрация Варна, РЗИ, РЗОК, Регионална фармацевтична колегия Варна, Регионална колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите във Варна и на общините, които в края на миналата година приеха Областна аптечна карта.

Най-тежко е положението в община Ветрино, където няма нито една аптека, при заложени минимум 2.

Ето какво е разпределението на аптеките в общините в областта

В община Аврен – към момента действащите аптеки са 1 бр, в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 4 бр. аптеки.

В община Аксаково – към момента действащите аптеки са 3 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 10 бр.

В община Белослав – действащите аптеки са 3 бр, необходимият минимум е изчислен на 5 бр.

В община Бяла – действащите аптеки са 2 бр., в заложената формула необходимият минимум е изчислен на 2 бр.

В община Ветрино – към момента действащите аптеки са 0 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 2 бр.

В община Вълчи дол – към момента действащите аптеки са 3 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 4 бр.

В община Долни Чифлик- към момента действащите аптеки са 6 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 8 бр.

В община Девня – към момента действащите аптеки са 3 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 3 бр. Аптеки.

В община Дългопол- към момента действащите аптеки са 3 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 6 бр.

В община Провадия – към момента действащите аптеки са 5 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 10 бр.

ПРОЧЕТИ
Танцови и певчески формации се включиха във фолклорния фестивал „Света Марина“

В община Суворово – към момента действащите аптеки са 2 бр., в заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 4 бр.

В община Варна – към момента действащите аптеки са 159 бр. В заложената формула при направените изчисления, необходимият минимум е изчислен на 106 бр. аптеки.

Населението на Община Варна е 341 737 души. Във формулата е заложенa 1 бр. аптека да се обслужва 3230 души. Съгласно формулите, наличните аптеки за Област Варна, надвишават минималният брой, но това е само за сметка на гр. Варна, където има концентрация на аптеки.

За всички останали общини от областта минималният брой не е изпълнен.

Методиката за изчисляване на минимален брой аптеки не отчита нарастването на населението през туристическият сезон и наличието на 4 бр. големи университета и студенти без постоянно местожителство в гр. Варна. Всяка аптека е необходимо да покрива изискванията на Министерството на здравеопазването за района, област Варна е наситена с аптеки, но те не са равномерно разпределени, концентрирани са в големите градове и централните райони.

Обсъдиха се варианти на предложения, как най-отдалечените населени места да получават оптимален достъп до обслужване от аптека. С изработването на Областната аптечна карта сега се цели да се констатира колко са аптеките на брой, какъв е човешкия потенциал и какво е разпределението им, за да могат да се въведат последващи законодателни промени.

Членовете на Комисията гласуваха решение, прието с мнозинство – да се изпрати в Министерството на здравеопазването конкретно становище, с което да се инициират законодателни промени, отговарящи на реалните изисквания.

Утвърдената Областна аптечна карта е представена на министъра на здравеопазването, заедно с цялата първична информация въз основа на която е изготвена.