„Девня Цимент” АД

ПУБЛИЧНА ОБЯВА от „Девня Цимент” АД със седалище и адрес на управление Индустриална зона, 9160 Девня, България, с ЕИК №813109833

На основание чл.4 ал.2 на Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда

Абонамент за новините в Google

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че имаме инвестиционно предложение за:

Монтаж на един брой силоз за цимент с вместимост 100 t в УПИ X – 1143 (ПИ 10135.4510.619), кв. 41 по плана на ЗПЗ, р-н Владислав Варненчик, гр. Варна, Община Варна.

ПРОЧЕТИ
Корнелия Нинова подаде оставка като лидер на БСП

За същото е предоставена информация в РИОСВ – гр. Варна за вземане на решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ – гр. Варна, на адрес ул. ”Ян Палах” № 4, гр. Варна.

Абонамент за новините в Telegram