Девненци са притеснени, черна пушилка излиза от инсенератора на фирма ЕкоСейф

194

Както Девня Онлайн не веднъж сигнализира, живеещите в кв. Химик и не само те, а всички девненци, са силно притеснени от замърсяването на околната среда и последствията за здравето на хората от изгарянето на опасни отпадъци в близост до домовете на хората.

Черна пушилка излиза от инсенератора на фирма ЕкоСейф в Девня, в който се изгарят опасни отпадъци, сигнализираха отново притеснени жители на общината. От видеото е видно, че от съоръжението се разнася дим, който според очевидци не е безобиден.

“Инсталацията не беше работила от седмици и днес при стартирането й се вижда ясно какво излиза през инсталацията, не през комина!”, гласи коментар, изпратен до медията ни от притеснени жители на общината.

ПРОЧЕТИ
По колко и какви отпадъци изхвърлят жителите на Девня за една година?

Част от живеещите в Девня от доста време водят битка за спирането на съоръжението, което е в непосредствена близост до жилищни сгради в кв. Химик. Хората са притеснени за здравето си и най-вече това на децата си, научи медията ни.

През 2020 г. дружеството „ЕкоСейф“ поиска да увеличи количествата отпадъци, предвидени за изгаряне в инсталацията си в Девня, в това число и опасни като азбест, нефтопродукти, твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества, маслени филтри, спирачни и антифризнин течности и др. Според информация на “Дневник”, „ЕкоСейф“ възнамерява в инсталацията да бъдат изгаряни почти 10 тона опасни отпадъци дневно!