Националният празник на Русия се чества ежегодно в Руската федерация на 12 юни. На този ден през 1990 г. първият Конгрес на народните депутати на РСФСР прие Декларацията за държавния суверенитет на Русия. Оттук нататък при решаването на всички въпроси на държавния и обществен живот РСФСР се ползва с пълна власт. Декларацията утвърждава равни правни възможности за всички граждани, политически партии и обществени организации; принципът на разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; необходимостта от значително разширяване на правата на автономните републики, области, територии на РСФСР.
Важни етапи в укрепването на руската държавност бяха приемането на ново име на страната – Руската федерация (Русия) и Конституцията на Руската федерация .
На 12 юни 1991 г. се провеждат първите общонационални преки открити президентски избори в историята на страната, на които победи Борис Елцин.
През май 1991 г. с резолюция на Върховния съвет на РСФСР датата на приемане на Декларацията за държавния суверенитет на Руската федерация – 12 юни – беше обявена за неработен ден . През юни 1992 г. този ден е обявен за официален празник .

Абонамент за новините в Telegram