Дегустация на местни продукти и музикална програма на празниците на открито във Ветрино, Вълчи дол и Провадия

23

За втора поредна година МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ проведе празници на открито. В дните от 28-ми до 30-ти август включително на откритата сцена в село Ветрино и пред сградите на общините в гр. Вълчи дол и Провадия десетки посетители получиха информация и материали, свързани с дейността на сдружението и стратегията за Водено от общностите местно развитие. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

По време на изложението бяха представени местни производители, бизнес, занаяти и изкуство от територията на местната инициативна група. Всеки от гостите имаше възможността да дегустира от техните продукти и да си закупи от тях.

ПРОЧЕТИ
Чужденци играха народни танци и правиха сувенири в Белослав

За всички, включили се в празниците на открито в трите общини, бе подготвен богат фолклорен и естраден концерт с участието на местни самодейни изпълнители и гости. За най-малките посетители организаторите осигуриха анимация и томбола с награди.

Събитията са проведени в изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.