Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи наръчник за кандидатстване и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. чрез Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, посочвайки подпомаганите дейности, условията за допустимост, финансовата помощ и конкретни стъпки за подаване на заявление.
Наръчникът за кандидатстване и ръководството за подаване на заявление по интервенциите в сектора са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

От  8 февруари до 22 февруари  2024 г.  се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Финансовият ресурс за 2024 г. по тях е в размер на 6 286 800.97 лева.
Пчеларите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Спипаха мъж от Стара загора да шофира надрусан в Девня

През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.
За допълнителни въпроси и разяснение при попълване на заявлението в СЕУ, кандидатите могат да се обръщат към експертите от ДФЗ на телефон 02/8187690 от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работните дни.

Абонамент за новините в Telegram