На официална церемония, провела се на 21.12.2023г. в Министерството на туризма, кметът на община Дългопол, г-н Георги Георгиев подписа договор за изпълнение на проект: „Открий миналото, Преживей настоящето в Дългопол, Провадия и Долни чифлик: Интегриран маркетингов модел за реклама на туристическите услуги в отдалечени черноморски общини (DISCOVERY)”.

Проектът бе одобрен в рамките на „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ на Министерство на туризма, и през 2024 година ще се изпълнява в партньорство с общините Провадия и Долни Чифлик. Целта му е малките общини, разположени около големия туристически притегателен център Варна да получат широка популярност и да се превърнат в привлекателни дестинации за идващите туристи от Полша, а специален акцент ще бъде засилване на целогодишния туризъм по тези места.

Абонамент за новините в Google

В рамките на проекта ще бъдат разработени интегрирани туристически пакети обхващащи наличните ресурси, местни дадености и наследство на трите общини, които ще бъдат широко рекламирани на българския и полския туристически пазар. Проектът набляга на дигиталната реклама, като за целта ще бъдат създадени иновативни дигитални приложения – интегрирана платформа, система за дигитални резервации и рекламни клипове, които ще бъдат представени на международни туристически изложения в София, България и Варшава, Полша. Проект DISCOVERY, разработен с техническата експертиза на екипа на АБЧО,  стартира на 1 януари 2024г. и ще се изпълнява през цялата 2024г. Общата сума на проекта е 398580,00 лв. като Министерството осигурява 60% от финансирането, а останалите 40% се покриват от партньорите.

ПРОЧЕТИ
В Девня почетоха саможертвата на Ботев и загиналите за свободата на България

Общо 21 проекта са финансирани по новата програма за подпомагане на Черноморските общини. „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в Черноморските общини в България“ индиректно спомага за повишаването на туристическата заетост в следните общини от Черноморското крайбрежие: Аксаково, Балчик, Бургас, Бяла, Варна, Девня, Дългопол, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Суворово и Шабла.

Абонамент за новините в Telegram