Чужденци проучиха добрите еко практики в Белослав

57

Представители на международни организации, гостуващи у нас в изпълнение на проекта Municipality Urban Cleaners по Програма „Еразъм+“, посетиха Община Белослав, за да се запознаят с добри практики за разделно сметосъбиране и опазване на околната среда, съобщиха от Областния информационе център във Варна, предаде СайтЪТ. Основната цел на проекта, по който от българска страна работи Агенцията за икономическо развитие – Варна, е да се подобри достъпът до обучения и квалификация на работещите в общинското и градско почистване, както и да бъдат намерени иновативни и практически подходи за гарантиране на здравето и безопасността им.

По време на посещението, в което се включиха гости от Италия, Гърция и Кипър, бе демонстрирана модерната система за разделно сметосъбиране в Белослав, изградена с финансиране от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. С европейските средства по проекта са обособени 11 площадки на общински терени, като на всяка от тях е разположен комплект от три подземни контейнера с обем 1,5 м3. Те са поставени в специално изградени за целта бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство.

В рамките на визитата бе представен и проектът „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Неговата цел е намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници чрез разработване на иновативен модел за оползотворяването им на местно ниво.

Интерес сред чуждестранните гости предизвика демонстрационна техника, с помощта на която Община Белослав превръща пластмасови отпадъци, събрани от домакинствата, в аксесоари. Целта е да се покаже нагледно как ненужната пластмаса от бита може да се оползотворява и да се стимулира нейното разделно събиране.

Участниците в срещата изразиха своята благодарност към ОИЦ-Варна за съдействието и посредничеството, вследствие на което са създадени полезни контакти и предпоставки за бъдещо сътрудничество между тях.

Множество събития предстоят през февруари и март в Девня!
Множество събития предстоят през февруари и март в Девня!  На 18 февруари с организирания от Общината и местните читалища Конкурс за домашно вино. Конкурсът  ще започне от 11 часа в Музея на мозайките, а до 17 февруари домашни производители могат да заявят участие. Също на 18 февруари от 16.00 часа във възрожденския кът в парк „Разсадника“ ще има възпоменателно честване на НА 150 години от обесването на Васил Левски.
Празничната програма продължава с традиционните тържества за прескачане на огъня за Сирни заговезни на 26 февруари.
От 10 февруари до 2 март ще се проведе Конкурс за изработка на най-красива мартеница. Победителите ще бъдат наградени на 7 март.
През март културният календар в общината продължава с честването на Националния празник на Република България. На 22 март пък е организирано празненство за най-малките по случай Първа пролет.
Очаквайте подробности за всяко от предстоящите събития!