Представители на международни организации, гостуващи у нас в изпълнение на проекта Municipality Urban Cleaners по Програма „Еразъм+“, посетиха Община Белослав, за да се запознаят с добри практики за разделно сметосъбиране и опазване на околната среда, съобщиха от Областния информационе център във Варна, предаде СайтЪТ. Основната цел на проекта, по който от българска страна работи Агенцията за икономическо развитие – Варна, е да се подобри достъпът до обучения и квалификация на работещите в общинското и градско почистване, както и да бъдат намерени иновативни и практически подходи за гарантиране на здравето и безопасността им.

По време на посещението, в което се включиха гости от Италия, Гърция и Кипър, бе демонстрирана модерната система за разделно сметосъбиране в Белослав, изградена с финансиране от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. С европейските средства по проекта са обособени 11 площадки на общински терени, като на всяка от тях е разположен комплект от три подземни контейнера с обем 1,5 м3. Те са поставени в специално изградени за целта бункери, състоящи се от надземно и подземно устройство.

Абонамент за новините в Google

В рамките на визитата бе представен и проектът „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Неговата цел е намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници чрез разработване на иновативен модел за оползотворяването им на местно ниво.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 юни

Интерес сред чуждестранните гости предизвика демонстрационна техника, с помощта на която Община Белослав превръща пластмасови отпадъци, събрани от домакинствата, в аксесоари. Целта е да се покаже нагледно как ненужната пластмаса от бита може да се оползотворява и да се стимулира нейното разделно събиране.

Участниците в срещата изразиха своята благодарност към ОИЦ-Варна за съдействието и посредничеството, вследствие на което са създадени полезни контакти и предпоставки за бъдещо сътрудничество между тях.

Множество събития предстоят през февруари и март в Девня!
Множество събития предстоят през февруари и март в Девня!  На 18 февруари с организирания от Общината и местните читалища Конкурс за домашно вино. Конкурсът  ще започне от 11 часа в Музея на мозайките, а до 17 февруари домашни производители могат да заявят участие. Също на 18 февруари от 16.00 часа във възрожденския кът в парк „Разсадника“ ще има възпоменателно честване на НА 150 години от обесването на Васил Левски.
Празничната програма продължава с традиционните тържества за прескачане на огъня за Сирни заговезни на 26 февруари.
От 10 февруари до 2 март ще се проведе Конкурс за изработка на най-красива мартеница. Победителите ще бъдат наградени на 7 март.
През март културният календар в общината продължава с честването на Националния празник на Република България. На 22 март пък е организирано празненство за най-малките по случай Първа пролет.
Очаквайте подробности за всяко от предстоящите събития!

Абонамент за новините в Telegram