Читалища във Варненско закупиха носии с европейски пари

Народните читалища „Нива-1901“ във ветринското село Невша и „Васил Левски-1901“ в провадийското село Добрина закупиха народни носии за своите състави с европейски средства, съобщават от Областния информационен център-Варна. И двата проекта са финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“.

Проектът на читалище „Нива-1901“ – „Невша в миналото и сега“, е на стойност 10 039 лв. В негово изпълнение са доставени дамски носии и мъжки костюми, включващи ризи, елеци, пояси, ямурлуци, калпаци, навуща, колани и обувки.

Абонамент за новините в Google

За фолклорните състави на Народно читалище „Васил Левски-1901“, които пресъздават уникалния за територията обичай „Камилари“, са изработени 32 народни носии и костюми – дамски, мъжки и детски. В рамките на проекта, който е с бюджет от 25 982 лв., е проведена и дискусия, посветена на съхраняването на местните обичаи и фолклор, в която са взели участие представители на читалищата от трите общини на територията на МИГ „Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, специалисти-етнографи от Историческия музей в Провадия и Етнографския музей във Варна.

ПРОЧЕТИ
Горещото време и силен вятър разпалиха пожари в Девня

Със закупуването на носиите е обезпечено провеждането на различни културни събития в двете читалища, които отделят особено внимание за любителското художествено творчество. Целта е да се пази културното наследство и да се съхранят традициите, местният фолклор, богатството на песенното творчество, красотата на българските носии и автентичните танци. Изпълнението на двата проекта спомага и за развитието на културния и познавателен туризъм.

Проектни предложения на обща стойност 327 611 лв. за учредяването на седем местни инициативни групи на територията на Област Варна за периода 2023-2027 г. са получили одобрение по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г., допълват от ОИЦ-Варна. Подмярката финансира дейности, свързани с учредяване на местни инициативни групи, популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР.

 

Абонамент за новините в Telegram