От 1 февруари 2023 Българска народна банка изважда от обращение банкноти с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г. като от тази дата те престават да бъдат законно платежно средство, съобщиха от банката.

След 1 февруари банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 2005 г., ще се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Австрийски туроператор включва Девня в маршрутите си за 2025 и 2026 г.

Първата българска възпоменателна банкнота На лицевата страна на банкнотата е изобразена символика на БНБ: стилизирани елементи от сградата на БНБ, емблемата на БНБ и други многоцветни фонови мрежи с подходяща структура, винетки, розетки, аналогични на банкнотите от първите емисии на БНБ.

Абонамент за новините в Telegram