Най-малко 78 лица над 65-годишна възраст, които не са в състояние да се самообслужват, ще бъдат обхванати от проекта “Грижа в дома на община Вълчи дол”, стана ясно на пресконференция на местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във Варна. Финансирането е осигурено от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 416 789, 88 лв.

Целта на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Абонамент за новините в Google

Той предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Сред дейностите, които ще бъдат изпълнявани в полза на потребителите, са още доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, осигуряване на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обяви три конкурса за предоставяне на социални услуги

Услугите ще се предоставят на базата на индивидуална оценка и специфичните потребности на хората от целевата група. Грижа за тях ще полагат 30 лица, които ще преминат обучения. Обслужваните ще бъдат посещавани от медицинска сестра, психолог и социален работник.

Изпълнението на проекта ще осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания във Вълчи дол, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот, и ще допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус.

Проектът е стартирал на 6.03.2023 г. и ще продължи до 6.04.2024 г. 

Абонамент за новините в Telegram