70 000 лв. без ДДС ще отдели тази година община Суворово за зимно поддържане на пътищата

Близо 180 000 лв. отделя община Провадия за зимно поддържане на пътищата. Това става ясно от обявената обществена поръчка за избиране на изпълнител за снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Провадия. Сумата, която е заделена за зимна поддръжка на общинската пътна мрежа е 149  946 без ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 7 ноември.

 

Абонамент за новините в Google

В рамките на обществената поръчка се предвижда извършване на услуги по снегопочистване по следните обособени позиции:

Първа обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2220, Път VAR 2195  и Път VAR 3218 на територията на Община Провадия “

 Втора обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1222; Път VAR 2216; Път VAR 1211, Път VAR 3213 – Път VAR 2212; Път VAR 3214 на територията на Община Провадия“

Трета обособена позиция: “Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1215, Път VAR 2221, Път VAR 1003 и Път VAR 2226  на територията на Община Провадия”

Четвърта обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2219 , Път VAR 1210, Път VAR 2217 и Път VAR 3227 на територията на Община Провадия“

Пета обособена позиция: „Снегопочистване на улична пътна мрежа в град Провадия”

 

В обхвата на обособената позиция се включва изпълнение на снегопочистване на улиците в град Провадия, с обща дължина 30 км.

Прогнозните стойности по всяка обособена позиция, представляващи и максималният финансов ресурс с който Възложителят разполага е както следва:

Първа обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2220, Път VAR 2195  и Път VAR 3218 на територията на Община Провадия “ – до 24 609,18 лева без ДДС:

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 22 февруари

Втора обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1222; Път VAR 2216; Път VAR 1211, Път VAR 3213 – Път VAR 2212; Път VAR 3214 на територията на Община Провадия“ – до 33 557,97 лева без ДДС;

Трета обособена позиция: “Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 1215, Път VAR 2221, Път VAR 1003 и Път VAR 2226  на територията на Община Провадия – до 40 110,37 лева без ДДС;

Четвърта обособена позиция: „Снегопочистване на общинска пътна мрежа: Път VAR 2219 , Път VAR 1210, Път VAR 2217 и Път VAR 3227 на територията на Община Провадия“ – до 33 557,97 лева без ДдС и

Пета обособена позиция: „Снегопочистване на улична пътна мрежа в град Провадия” – до 18 111,08 лева без ДДС.

Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка по съответните обособени позиции както следва:

  • за Първа обособена позиция: минимум едно транспортно средство за почистване на сняг (трактор със снегоринна уредба или снегорин или роторна машина);
  • за Втора обособена позиция: минимум едно транспортно средство за почистване на сняг (трактор със снегоринна уредба или снегорин или роторна машина);
  • за Трета обособена позиция: минимум едно транспортно средство за почистване на сняг (трактор със снегоринна уредба или снегорин или роторна машина);
  • за Четвърта обособена позиция: минимум едно транспортно средство за почистване на сняг (трактор със снегоринна уредба или снегорин или роторна машина);
  • за Пета обособена позиция: минимум едно транспортно средство за почистване на сняг (трактор със снегоринна уредба или снегорин).

Абонамент за новините в Telegram