Изпълнението на проектите ще спестява не по-малко от 30% от изразходваната за целта електроенергия

Министерството на енергетиката отвори за кандидатстване втората процедура по Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.
Допустими кандидати са всички общини в Република България.

Абонамент за новините в Google

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва сериозно влияние на общото енергийното потребление. Предложенията за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура следва задължително да постигат не по-малко от 30% спестяване на енергия в резултат на изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Стойността на проектните предложения не може да бъде по-малка от 100 000 лева и не може да надвишава 2 000 000 лева. Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е близо 125 милиона лева, от които 20,8 милиона лева национално финансиране за невъзстановим ДДС. Срокът за подаване на предложения е 3 месеца от датата на публикуване на поканата в ИСУН 2020 (02.01.24). Срокът за изпълнение на проектите е до 15 месеца от подписването на договор. Въпроси по процедурата могат да се задават до 12.03.24 в ИСУН 2020, а в последната седмица на февруари Министерството на енергетиката предвижда да проведе информационно онлайн събитие за представителите на общините.

ПРОЧЕТИ
Девня отбелязва 24 май с шествие и концерт

Изграждането на енергийно ефективни системи за улично осветление има директен ефект по отношение на подобряването на енергийната ефективност. Това е водещ приоритет в енергийната политика на ЕС и България. Припомняме, че насърчаването на енергийната ефективност е и една от шестте стратегически цели в проекта за Енергийна стратегия на Република България до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

Поставянето на енергийната ефективност на първо място е ключова цел в Европейската зелена сделка и води до редица ползи – намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите на парниковите газове и подобряване качеството на въздуха.

Абонамент за новините в Telegram