отровни пестициди
Пестициди / Снимката е илюстративна

Само в Devnya.online! До директора на РИОСВ Варна е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД.

Бивш управител на дружеството е Христо Янчев Христов – брат на кмета на Девня Свилен Янчев Шитов.

Абонамент за новините в Google

Дружеството има инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разполагане на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от физически и юридически лица“.

Отпадъците:

 • пестициди – до 1 тон/годишно;
 • бои, лепила, мастила, смоли съдържащи опасни вещества – до 1 тон/годишно;
 • смеси от бетон, тухли, керемиди плочки и керамични изделия – до 200 тона/годишно;
 • обемни отпадъци – до 50 тона/годишно;
 • изолационни материали – до 20 тона/годишно;
 • биоразградими отпадъци – до 20 тона/годишно;
 • излезли от употреба гуми – до 10 тона/годишно;
 • електрическо и електронно оборудване – до 10 тона/годишно;
 • отпадъци от дървесина – до 10 тона/годишно;
 • облекла – до 10 тона/годишно;
 • хладилници и фризери – до 10 тона/годишно;
 • текстилни отпадъци – до 10 тона/годишно;
 • стъкло – до 6 тона/годишно;
 • отпадъци от метали – до 5 тона/годшно;
 • отпадъци от пластмаси – до 3 тона/годишно

…и други отпадъци в по-малки количества. Пълен списък тук.

Това не е нещо ново за девненци, тъй като инвестиционното предложение не е единственото по рода си в Девня. Всъщност, през последните няколко години, докато кмет на Девня е Свилен Шитов, градът се превърна в истински хъб за отпадъци.

По-интересното е че…

Настоящият управител или изпълнителен директор на дружеството е Илиян Василев Станчев, който е брат на жената на Христо Янчев Христов (брата на Свилен Шитов). Разбирайте сестрата на управителят на „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД е снаха на Шитов (жена на брат му).

Фирмата „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД е със седалище с. Старо Оряхово, ул. „Иван Вазов” 13. Бърза проверка в papagal.bg обаче показва, че старият адрес на фирмата е бил в с. Кипра, ул. „Хан Аспарух“ 4, община Девня.

Същата проверка позкава, че свързани фирми с „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД са:

 • ГАЗ ТРЕЙДИНГ – бившата газстанция на бул. „Съединение“ в кв. „Девня 2“ (сега е заложна къща)
 • ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2 – ЗАЛОЖНА КЪЩА
 • ГАЗ ТРЕЙДИНГ 1 – ЗАЛОЖНА КЪЩА

и още 3 други фирми.

Същият Илиян Станчев е едноличен собственик на капитала на „ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2 – ЗАЛОЖНА КЪЩА“ ЕООД, и е заличен като съдружник в ГАЗ ТРЕЙДИНГ.

Все още не е ясно дали това инвестиционно предложение има нещо общо с амбициите на Солвей Соди за „обработване“ на отпадъци чрез нова инсталация. Експертите на най-големият содов завод в Европа не успяха да отговорят на въпрос къде ще се съхранява опасен отпадък, който ще се образува от новата инсталация.

Абонамент за новините в Telegram