Стартира дълоочакваната процедура „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., която дава възможност на бизнеса да осигури безопасни условия на труд и да подобри професионалната среда на своите служители. Нейният общ бюджет е 100 млн. лв., съобщават от Областния информационен център-Варна.

Бенефициенти могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия от всички икономически сектори, включително фирми в селски райони. Допустими кандидати са и лечебни заведения, регистрирани по Търговския закон. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лева, а максималният –  391 166 лева. За микро, малките и средни предприятия не се изисква съфинансиране, а големите трябва да осигурят минимум 20 % от общата стойност на проекта.

Абонамент за новините в Google

Средствата ще могат да бъдат използвани за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд – внедряване на нови екологични производствени инвестиции, въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни активности, изграждане на цялостна „зелена“ фирмена култура. Ще бъдат подкрепяни дейности за превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и психологическа подкрепа заради ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве. Бизнесът ще има възможност да закупува както лични, така и колективни предпазни средства и специално работно облекло. Предвиждат се и социални придобивки за работещите – ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

ПРОЧЕТИ
Започнаха записванията в школите към Общинския детски комплекс във Варна

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020, е 31.12.2023 г.

Подробности по условията за кандидатстване могат да бъдат получени на място в офиса на Областен информационен център-Варна на адрес пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), както и на телефони 052/820 911 и 052/820 955.

 

 

Абонамент за новините в Telegram