Без „зелен сертификат“ в страната от днес

27
COVID-19 Зелен сертификат

От днес отпада изискването за „зелен сертификат“ за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента. Заповед за това бе издадена от здравния министър проф. Асена Сербезова в края на миналата седмица.

Също от днес във висшите училища се връща присъственото обучение в случай, че е въведено обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи. Друго условие за присъственото обучение във ВУЗ-овете е да е създадена организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.

Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.

„Зеленият сертификат“ обаче продължава да е необходим при пътуване зад граница.

ИЗТОЧНИКzdrave.net