38 ученици в град Бяла ще получават топъл обяд през учебната година. Социалната програма на БЧК започва от  1 декември в ОУ „Отец Паисий“.
Програмата предвижда не само подкрепа с топъл обяд, но и допълнителна психосоциална подкрепа.