Сдружение “Асоциация Биомрежа” и община Бяла приключват изпълнението на съвместния си проект „Още по-Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“, финансиран от Оперативна програма Добро управление 2014-2020.

В първия етап на изпълнението му екипът по проекта проведе проучвания и анализ за нагласите на местна общност и представителите на гражданските организации, свързани с прилагането на местни екологични политики. Ето какво още споделят от сдружението:

Абонамент за новините в Google

“На 14.11. и 29.11. 2022 се събрахме представители на гражданския сектор и общинската власт да споделим и обсъдим параметрите на желаното сътрудничество. От тези обсъждания излязоха много нови идеи за инициативи и проекти. Изработихме “Зелена харта”, която всички подписахме. Тя е отворена за подпис от още много представители на гражданското общество.

ПРОЧЕТИ
Община Варна обявява пет конкурса за предоставяне на социални услуги

Община Бяла изработи нов виртуален кът ОАЗИС в общинския уебсайт, който сега искаме да представим. Ще видите как действа и ще получите информация как можете да го използвате за превръщане на община Бяла в истински ОАЗИС. Продуктът е on-line инструмент на Община Бяла за споделяне на добри практики.

Заповядайте на последната среща по проекта на 20.07.2023 г., която ще се проведе от 10:00 в КРЕА Център на община Бяла, ул. „Андрей Премянов“ 14.

Абонамент за новините в Telegram