Алкохолът си остава „любимата отрова“ на българина

Лек спад на острите интоксикации в сравнение с 2020 г. отчитат експертите

16
Алкохолна зависимост
© Pixabay

Алкохолната интоксикация е най-често срещаният вид сред всички остри интоксикации свързани с употребата на психоактивни вещества през 2021 г., сочат обобщени данни на НЦОЗА. Близо 80% от регистрираните случаи на остри отравяния у нас са били свързани с прием на алкохол, като над 70% от тях са при мъже над 18 годишна възраст, са изчислили експертите.

Алкохолът е „любимата отрова“ и на юношите и младежите, като тенденцията е към нарастване на случаите с повишването на възрастта – при 15-годишните случаите са 235, а в групата между 16 и 18 години – те са вече 325.

Въпреки, че острите алкохолни отравяния са често срещани, в сравнение с предходните 2019 и 2020 г. се наблюдава лека тенденция към намалението им, която е характерна и за острите отравяния с психоактивни вещества като цяло. Ако през 2019 г. у нас са били регистрирани 11 094 случая на остри интоксикации, от които 8952 – с алкохол, през 2020 г. числата са респективно 10 276 и 8160, а през 2021 г. – 9358 и 7452. Съществена динамика в разпределението им по пол и възраст обаче не се наблюдава.

ПРОЧЕТИ
Китай регистрира 13 000 смъртни случаи за седмица вследствие на Covid-19

Втората по честота причина за възникването на тези остри състояния през 2021 г. са наркотичните вещества. Най-често засегнатите са мъже над 18 години – 745 от 1059 интоксикирани с наркотици са мъжете, 314 са жените.

Над половината от случаите, регистрирани с комбинирана интоксикация също са при мъже от тази възрастова група – 312 регистрирани случаи от общо 511 засегнати, осктаналите 199 случаи са при жени.

ИЗТОЧНИКzdrave.net