Аксаково и Варна търсят компромисно решение за градския транспорт

4

Областният управител на Варна доцент Андрияна Андреева покани на работна среща всеки един от кметовете на 12-те общини от територията на Област Варна. 10 от тях се отзоваха и обсъдиха с екипа на областния управител темите и задачите и проблемите, които са на дневен ред в общините.

Ето какви са проблемите и решенията в община Аксаково:

Един от най-важните въпроси, които касае жителите на територията на община Аксаково е свързан с транспорта. В общината има 23 села, обслужвани от 1 частен превозвач, който обслужва на квотен принцип с община Варна и линия на автобус 409. Общината има трудности с приспособяването към промените, които община Варна въвежда поетапно при изпълнение на проекта -„Интегриран градски транспорт“.

Във връзка със съвместното обслужване на линията, кметът на Аксаково Атанас Стоилов разчита да бъде направен компромис между двете общини.

ПРОЧЕТИ
Пред Белослав още стои проблемът с транспортната връзка с Варна

По време на срещата между областния управител и кметът на Аксаково е станало ясно, че за общината приоритетни са пътното строителство и рехабилитацията на възлови пътни участъци между отделни населени места в региона. Това са пътят към Долище и Любен Каравелово, пътната връзка между Аксаково и Игнатиево, изграждането на пътна детелина на Игнатиево, съвместно с ОПУ на АПИ – Варна.

Пред община Аксаково за разрешаване стои въпросът за промяна на терена на Районната противопожарна служба, която към този момент е разположена в летищния комплекс Варна. Общината е предприела и действия за кандидатстване по оперативна програма на МЗ за изграждане на здравен пункт на терен, предоставен от община Аксаково.