На 14.11.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – м-ст Добрева чешма и м-ст Розмарин.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Кичево, с. Осеново и Вилна зона Осеново.

На 14.11.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна м-ст Сотира, м-ст Акчелар, м-ст Руските Окопи, м-ст Телевизионна кула и част от м-ст Свети Никола, електрозахранени от ТП 1685, ТП 1819, ТП 1767, ТП 987, ТП ВЗ ТВ.

В периода 13.11.2023 – 17.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – част от м-ст Ракитника, клиентите, електрозахранени от ТП 885.

В периода 13.11.2023 – 17.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти..

На 14.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – м-ст Орехчето, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, ДИМ-93 ООД, ММС ИНК ЕООД, ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940, електрозахранени от ТП 610, ТП Р-нт Орехчето, ТП Оранжерии, ТП 1581, ТП Дим 93 и ТП 2093.

На 14.11.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла – ул. Михаил Дойчев, ул.14 та, ул. Аврам Гачев, ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Пирин, електрозахранени от ТП 14.

На 14.11.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла – ул. 8-ми приморски полк, електрозахранена от БКТП 61.

На 14.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Казашка река.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Аврен, с. Садово и с. Венелин.

В периода 13.11.2023 – 15.11.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Калиманци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Кипра, с. Чернево, с. Просечен, с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци.

ПРОЧЕТИ
„ВиК – Варна“ призовава за разумно ползване на питейната вода

На 14.11.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Засмяно и прилежащите промишлени зони .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Любен Каравелово и с. Водица.

В периода 13.11.2023 – 15.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета Безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, електрозахранени от ТП 10.

На 14.11.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Аксаково – местност Аксаковска панорама, местност Вълчан чешма, местност Михлюза, местност Над асфалта и местност Терасите, електрозахранени от МТП Тракийска чешма.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони.

На 14.11.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – м-ст Панорама .

На 14.11.2023 от 08:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Страшимирово, гр Белослав – кв. Белопал, промишлена зона на с. Езерово, местност Момина скала, фирмите: ДИТСМАНН АД, БУЛМАК 2005 ЕООД, ЕНЕРГОРЕМОНТ, ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЦ ВАРНА ЕАД, ПРОДИЗАЙН ЕООД, СИЙСТАР ИНДУСТРИАЛ ПАРК ООД, КОСМЕТИКПАК ООД, ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД, СКЛАДОВА БАЗА ЕЗЕРОВО ЕООД, ПИЕЛКОМ 300 ЕООД, хлорна станция на ТЕЦ Варна и Стъкларско училище – ПГ СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 14:00 ч. в районите на с. Езерово и прилежащите промишлен и вилни зони.

На 14.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дългопол – ул. Здравко Бомбов, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ивайло, ул. Никола Обретенов, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Хан Аспарух, ул. Цар Симеон, електрозахранени от ТП 13 и ТП 16.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Дългопол.