На 17.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тополи – фирмите: ВЕЛИМАР 2008 ЕООД, УУД КОМЕРС ООД, МАЛЕРИ ЕООД, ЕООД СОРТОИЗПИТВАНЕ-ТОПОЛИ, ОДЕСОССТРОЙ ООД, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, МАЛЕРИ ЕООД, ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, ТРАНС-МАР СЪРВИСИЗ ЕООД, УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС ЕООД .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Тополи .

На 17.10.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Яребична – клиентите, електрозахранвани от ТП 2.

Абонамент за новините в Google

На 17.10.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Аксаково – местностите: Аксаковска панорама, Вълчан чешма, Михлюза, Еди меше, Над асфалта и Терасите, фирмите: ПЛАСТХИМ-Т АД, СТИМЕКС ЕООД, ВЕСЕЛО ПАРТИ ЕООД, ХИДРОСТРОЙ АД, ЕТ САС ИНТЕРКОМЕРС, Военно поделение в м-ст Аксаковска панорама и ТП Аксаковска панорама.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Яребична, с. Любен Каравелово, с. Новаково и прилежащите им промишлени зони.

В периода 16.10.2023 – 20.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бозвелийско. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 16.10.2023 – 20.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Казашка река. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 16.10.2023 – 20.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 8.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сава.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Цонево и с. Дебелец.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тръстиково, с. Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 8 ВиК 1, ТП 11 ЖП Гара.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Разделна.

В периода 16.10.2023 – 20.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Храброво – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 20 февруари

На 17.10.2023 от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – кв. Победа, ул. Тодор Радев Пенев № 11 вх. 1, 2, 3, 4, № 7 вх. 1, 2, ул. Петко Стайнов 12 вх. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул. Петко Стайнов 15, фирмите: ЕКОН ЕКСПРЕС ООД, ОБЕДИНЕНА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ, КРЕДИТНА БАНКА АД БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА, СТРЕДИ ЕООД, ХРИСТИ ООД, АЙСБЕРГ АУТОМАТИК ООД, ВИВ СТРОЙ ООД ЦЕНТЪР, БЪЛГАРИЯ СВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА учебен център, КИРЯКОВ 2014 ЕООД, електрозахранени от ТП 1059.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 10:00 ч. до 13:00 ч. в районите на Техникум по дървообработване, Пазар “Победа”, бл.№ 1,детска градина – ул. Тодор Радев Пенев, ул. Флора № 5, № 7, № 8, № 13, ул. Тодор Радев Пенев № 1, № 9.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дългопол – ул. Цар Симеон, ул. Здравко Бомбов, ул. Никола Обретенов, ул. Иван Асен, ул. Христо Ботев, ул. Георги Димитров, ул. Калитин, ул. Генерал Гурко, ул. Генерал Заимов, ул. Христо Михайлов, ул. Райна Княгиня, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Георги Бенковски, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, електрозахранени от ТП 17, ТП 10 и ТП 3.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Дългопол.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бояна.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Генерал Киселово, с. Звънец, с. Оборище.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – част от м-ст Бялата чешма и м-ст Дилбер чешма, електрозахранени от МТП 962.

На 17.10.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сава – клиентите, електрозахранени от ТП ПС 2 и гр. Дългопол – клиентите, електрозахранени от ТП ПС 5.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Цонево и с. Дебелец.

На 17.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – кв. Владислав Варненчик.

Абонамент за новините в Telegram