На 01.11.2023 от 08:30 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Казашко.

На 01.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черноок.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Славейково и в района на МТТ Глобул.

Абонамент за новините в Google

В периода 31.10.2023 – 02.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Казашка река. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 31.10.2023 – 02.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от МТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни улици, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 31.10.2023 – 02.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 8.

На 01.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня, кв. Повеляново – бул. Съединение, ул. Славянска, ул. Ал. Стамболийски, ул. Македония, ул. Мусала, ул. Стара планина, ул. Стария бряст, ул. Странджа, ул. Търново, бул. Съединение, ул. Радецки, ул. Ал. Стамболийски, ул. Вапцаров, ул. Васил Левски, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Одеса, ул. Рибарска, ул. Родопи, ул. Тунджа и ул. Мусала.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Девня, кв. Повеляново.

На 01.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня – кв. Химик, електрозахранен от СТП 14 Девня.

На 01.11.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: района на с. Кривини – клиентите, електрозахранени от ТП ВП Кривини.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 22 февруари

В периода 31.10.2023 – 03.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 01.11.2023 от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна – кв. Вл. Варненчик, ул. Шести септември бл. 28 вх. А, Б, кв. Вл. Варненчик бл. 28 вх. 1, 2, бл. 34 вх. 1, 2, кв. Вл. Варненчик 27, ул. Неш № 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, ул. Антон Франгя 19, 21, 23, 25, ул. Иван Мърквичка № 2, ул. Стилян Чилингиров № 3, 5, 7, магазин СВА, фирмите: ПК НАПРЕДЪК, ЕКО БРАВО ЕООД, ИЗОЛАМАТ АД, ДОРИС-Е ЕООД, електрозахранени от ТП 798.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на кв. Вл. Варненчик .

На 01.11.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от ТП 2 ,ТП 4 , МТП 5 и МТП 6 /карето страна на с. Ветрино и гр. Суворово/.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Ветрино, гр. Девня, с. Неофит Рилски.

На 01.11.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Климентово.

В периода 31.10.2023 – 02.11.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, част от м-ст Боровец Север и Боровец Юг.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на м-ст Боровец, кв. Галата, м-ст Прибой, м-ст Фичоза, м-ст Кантара.

В периода 31.10.2023 – 01.11.2023 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Бяла – ул. Хан Крум 33 и 35, ул. Свети Иван Рилски, електрозахранени от БКТП 52 .

Абонамент за новините в Telegram