За сайта

Професионалното медийно отразяване на живота, събитията и процесите на територията на община Девня е основната задача на този уебсайт.

Насърчаването на публичността, на прозрачността и отчетността на местната законодателна, изпълнителна и съдебна власт, както и на честния и открит диалог между институциите и гражданското общество, е стратегическа цел за редакционния екип. Във фокуса на нашето внимание са не само актуалните новини, но и хилядолетното културно-историческо минало на града, което на този етап остава непроучено и непознато, но има потенциала да засенчи индустриалния имидж на Девня.

Сайтът е абсолютно независим и редакционната политика не се влияе от външни фактори.

Devnya.online се явява единствен „прозорец“ към родния край за девненци, живеещи извън пределите на общината и на държавата.