8 май е Световният ден на Червения кръст.

На 8 май 1828 г. в Женева е роден големият човеколюбец Анри Дюнан – идеологът и създателят на международното червенокръстко движение. Днес 192 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец изповядват неговите идеи за хуманност, солидарност, взаимопомощ на фона на новите критични предизвикателства на динамично променящия се свят.

Абонамент за новините в Google

Червеният кръст е международно хуманитарно движение, създадено за защита на човешкия живот и здраве, за осигуряване на уважение към човешкото достойнство и за предотвратяване и облекчаване на страданията на хората, без разлика на националност, раса, пол, религия, класа или политически възгледи. То обединява няколко международни и множество национални организации с приблизително 97 милиона членове и доброволни сътрудници.

Основните части на движението на Червения кръст са:

Международно движение на Червения кръст и Червения полумесец

Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) – обединение на националните червенокръстки дружества, основано през 1919 година и включващо днес 190 организации.

Международен комитет на Червения кръст (МКЧК) – частна институция, основана през 1863 година в Женева от Анри Дюнан.

Червенокръстки дружества – национални организации в почти всяка страна по света.  В много страни те са тясно свързани с местното здравеопазване като част от системата за бърза медицинска помощ.

През 1965 г. международната конференция във Виена приема седем основни принципа, които трябва да бъдат общи за всички части на движението и се прибавят официално към устава на Движението през 1986 г. Това са:

Хуманност – опазване на здравето и на човешкото достойнство;

Безпристрастност – оказване на помощ на всяка от страните на конфликта;

Неутралитет – липса на ангажиране в конфликта;

ПРОЧЕТИ
Осъдиха работник в автомивка, откраднал и потрошил чужд автомобил

Доброволност – включването към организацията е доброволно;

Единност – във всяка страна може да съществува само една национална организация към Червения кръст;

Универсалност – дейността на Червения кръст се простира във всички държави на планетата;

Независимост – Червеният кръст не е под егидата на никоя друга организация.

В България още  през 1878 г. се учредяват първите червенокръстки дружества. През м. май в София е създадено Софийско областно дружество за подпомагане на болни и ранени с председател софийският митрополит Милетий. В него се включват и работят редица видни граждани на София начело с губернатора на областта В. П. Алабин. На 25 октомври е учредено сливенското дружество на Червения кръст под председателството на митрополит Серафим. Уставът му е утвърден от княз Дондуков-Корсаков – главен губернатор на Източна Румелия. Веднага след Съединението на двете български области на 20-ти септември 1885 г. е създадена и Националната организация с председател митрополит Климент. Тя е утвърдена с официален указ на първия български княз – Александър Батенберг, който взема БЧК под свое покровителство. Организацията е призната и от Международния комитет на Червения кръст в Женева с писмо от 20-ти октомври 1885 г.

Българският Червен кръст е национално дружество с утвърдена политика и дългогодишни традиции в привличането, мотивирането, обучението и насърчаването на хиляди хора да работят за каузите на организацията.

Българският Червен кръст работи по няколко десетки програми и проекти, като подпомага най-уязвимите групи в обществото.  БЧК е на 135 години и в своята дългогодишна история винаги е получавала мощната подкрепа на хилядите свои членове, активисти, доброволци, симпатизанти и дарители.

Абонамент за новините в Telegram