Община Аврен започна изпълнението на проекта „Грижа  в  дома в община Аврен“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на инвестицията е 379 133, 61 лв. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Проектът предвижда предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. На база на оценка на потребностите е извършен първоначален подбор на 75 потребители от Община Аврен, с които са сключени договори за предоставяне на услугите.

Абонамент за новините в Google

В зависимост от индивидуалния план за период от 12 месеца на всеки от тях се предоставят следните услуги: почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа, доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 юни

В Звеното за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги ще работи екип от специалисти – диспечер, домашни санитари, експерт „психо-социална подкрепа“, социален работник, медицинска сестра, супервайзор. Всички те ще преминат обучение.

Проектът е стартирал на 10.01.2023 г. и ще продължи до 10.03.2024 г. 

Абонамент за новините в Telegram