Извършиха проверка на адресните регистрации в Белослав във връзка с местните избори

В първия тур на местните избори на 29 октомври 2023 год. ще избираме общински съветницикметове на общини, кметове на райони в София, Пловдив и във Варна, и кметове на кметства. Право да гласуват имат български граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, съгласно Изборния кодекс. С машина и с бюлетини за кмет на община, кмет на район и общински съветници ще се гласува само в София, Пловдив и Варна.

По данни на ЦИК, броят на избирателите в област Варна по предварителни списъци е 388 253. Общият брой на Секционните избирателни комисии /СИК/ е 632, разположени в 12-те общини на областта.

Абонамент за новините в Google

От тях най-много са организирани във Варна – 397, следват:

Провадия – 43 СИК, в Аксаково – 37, в Долни Чифлик – 29 и 27 СИК в Дългопол, 25 са във Вълчи дол, 17 в Аврен, 14 в Белослав, по 13 СИК във Ветрино и в Суворово, 11 в Девня и само 6 са СИК в Бяла.

В лечебни заведения и в социални домове във Варна/9/, в Провадия/2/, и в затвора-Варна са организирани общо 12 СИК.

Подвижните СИК за област Варна са общо 14, като те могат да бъдат откривани и закривани през целия изборен ден, а гласуването ще става с хартиени бюлетини.

ПРОЧЕТИ
Задържаха 13-годишен, откраднал лека кола в Долни чифлик

Припомняме, че право на глас имат и български граждани с адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната поне шест месеца преди изборния ден. Условието е поне единият от адресите да е на територията на съответната община или кметство, където ще гласуват.

При гласуване по настоящ адрес е необходимо избирателят да е заявил желанието си до 14 октомври пред съответната община или кметство.

Право да гласуват в местните избори имат и граждани на държава членка на ЕС, които не са български граждани. Те трябва да имат навършени 18 години, да не са поставени под запрещение и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в България, удостоверен с валиден документ, да не са лишени от правото да гласуват в държавата членка, на която са граждани.

Адресът им на пребиваване на територията на страната трябва да е валиден най-малко шест месеца преди датата на изборите. Освен това те трябва да са подали декларация в общинските администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 18 септември или да са вписани в избирателните списъци по адрес на пребиваване.

Българските граждани с двойно гражданство, които нямат настоящ адрес извън страната, могат да гласуват в местните избори, ако отговарят на условията в Изборния кодекс.

Абонамент за новините в Telegram