36 000 лв. ще отдели община Вълчи дол за зимно поддържане на пътищата. Това става ясно от обявената обществена поръчка с предмет  „Зимно поддържане и снегопочистване за експлоатационен период 2023-2024 г.“ Обявената цена за обществената поръчка е до 30 000 лв. без ДДС.

В обхвата на избраната фирма изпълнител за зимно поддържане и снегопочистван  ще влязат следните пътни участъци:

Абонамент за новините в Google

  • път ІV – 29015 (VAR1112) – с. Червенци – с. Караманите, с обща дължина 3 км.;
  • път ІV – 29015 (VAR1112) – с. Караманите – с. Метличина, с обща дължина 2 км.;
  • път ІV– 29015 (VAR1112) – с. Метличина – с. Брестак, ІV–21014 – с. Метличина – граница със с. Бдинци, община Добрич, с обща дължина 5.8 км.;
  • с. Брестак – разклон с. Генерал Киселово – с обща дължина 3.6 км.;
  • път ІV–27008 (VAR3111) – с. Генерал Киселово – с. Звънец – с. Страхил: обща дължина: 7.5 км.;
  • път ІV–29019 (VAR3114) – разклон с. Оборище – с. Оборище – с. Бояна – до границата с. Ботево, Община Аксаково, с обща дължина 4.5 км. и уличната мрежа в селата на територията на община Вълчи дол за конкретната позиция.”.

Изпълнителят трябва предварително да е запознат с характеристиките на общинските и републиканските пътища и улиците в селата, за да прецизира техниката, която ще използва. Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:

– Подготвителни работи:

–  Снегозащита на пътищата чрез окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания.

ПРОЧЕТИ
Осъдиха работник в автомивка, откраднал и потрошил чужд автомобил

– Снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове.

За бързото, ефективно и качествено извършване на работите при разчистване на снежната покривка върху пътното платно, същите следва да се извършват с техника, предназначена за този вид дейност – трактори или автомобили, с монтирани към тях снегорини, прикачени снегорини гребла (гребло с гумен нож с параметри – ширина мин. 2000 мм. и височина мин.800 мм.) и др.

При необходимост от изхвърляне на изтласканите снежни маси, както и за отстраняването на снежните валове от пътното платно и банкетите да се ползват по възможност роторни снегорини и челен товарач.

Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска след съгласуване с възложителя при: – общо обледяване в резултат на поледица; – пътни участъци на стръмни тесни и характерни места. Опесъчаването да се извършва машинно – с помощта на подходящи машини или уредби, монтирани на товарни автомобили, включително земеделски машини за торене и други приспособени за тази цел. Участникът следва да разполага с машина/и за извършване на опесъчаване с пясъко – солни смеси.

Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт в населеното място – магазин, автобусно обръщало и др. Възложителят може да възлага снегопочистване на пътни участъци извън маршрутите, свързани с конкретни нужди на населението.

Почистването на улична мрежа в селата се изпълнява в обхват и обем, след конкретно възлагане от възложителя.

Абонамент за новините в Telegram