Броят на пренощувалите в местата за настаняване в област Варна през август 2022 г. достига 289.5 хиляди. От всички пренощували лица 75.1% са чужденци, като 79.1% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.0 нощувки.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 40.5% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.4.

През август 2022 г. в област Варна са функционирали 390 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 25.1 хил., а на леглата – 61.1 хиляди.

В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.0%, а броят на леглата в тях – с 4.1%.

ПРОЧЕТИ
Новият заместник областен управител на Варна Айрие Ибрямова встъпи официално в длъжност

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през
август 2022 г., е 1 337.7 хиляди.

Българските граждани са реализирали 266.8 хил. нощувки, а чуждите – 1 070.9 хиляди.

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.7% от общия брой нощувки
на чужди граждани и 37.3% – на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.6% от нощувките на български граждани и 14.2% – на чужденци, докато в останалите места за
настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 37.1 и 5.1%.