На 25 юни отбелязваме Международния ден на моряците.
Едва ли има човек, който се съмнява в ключовата роля, която играе морският транспорт в развитието на световната търговия. Човешкият фактор е жизненоважна част от морския транспорт, без която той е немислим. Няма да е преувеличено да кажем, че без моряци в половината свят търговията би замряла, а другата половина – би гладувала до смърт.

Независимо от наблюдавания през последните години в световен мащаб спад на интереса към морската професия, тя продължава да е вълнуваща и носеща удовлетворение кариера, която може да отведе човека навсякъде, както в географско измерение, така и по отношение на многобройните възможности за работа, които тази професия предоставя. Професията моряк е паспорт към голямото многообразие на работа и на брега, за която опитът на море е безценен.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Община Белослав и Община Тараклия поставиха основите на бъдещо партньорство

На проведената под егидата на Международната морска организация (ИМО) през м. юни 2010 година в Манила, Филипините Конференция на държавите, страни по Международната конвенция вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., известна като Конвенцията STCW, с пълно мнозинство е одобрена и приета резолюция за обявяването на 25 юни за Ден на моряка. Денят е специално избран, тъй като именно на този ден Дипломатическата конференция приема ревизията на Конвенцията STCW и Кодекса към нея.

Абонамент за новините в Telegram