Община Ветрино е сключила договор за доставка на компостери за домашно компостиране и две дробилки за предварително третиране, стана ясно на пресконференция по проекта „Изграждане на система за компостиране на място на биоразградими отпадъци на територията на община Ветрино“.

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 237 844, 90 лв. Бенефициент е местната администрация.

Абонамент за новините в Google

Основната цел е предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци чрез осигуряване на компостери и мобилни съоръжения за предварително третиране. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Община Ветрино е направила проучване на общественото мнение сред жителите си по отношение потребностите, интересите и готовността за събиране и компостиране на битови биоразградими отпадъци. Анализирани са нагласите към употребата на компост за собствени нужди.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 3 април

По проекта на домакинствата ще бъдат предоставени 248 компостера за градински отпадъци – за цветя, плодове и зеленчуци, сено, трева, стебла, листа и клони на едногодишни и многогодишни растения, а 26 ще бъдат разположени на обществени места – градини, паркове, зелени площи. Създаден е онлайн информационен портал – greenvetrino.com, проведени са образователни кампании за популяризиране на резултатите от проекта в пет учебни заведения.

Проектът е стартирал на 8.06.2022 г. и ще продължи до 8.11.2023 г.  

Абонамент за новините в Telegram