149 нуждаещи се в община Аксаково вече получават грижа по домовете

149 възрастни и хора с уврежадния от община Аксаково, които не могат да се самообслужват, вече получават помощ в домашна среда. Подкрепата е по проект, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Стойността му е 641 870,53 лв. – осигуряващи заплащането и транспорта на наетите към момента 34 лица. Времетраенето на проекта е 13 месеца, които администрацията на община Аксаково има желание и решимост да бъдат удължени след изтичането на крайния срок. Това съобщиха на пресконференция ръководителят на проекта Нели Петрова и зам.-кметът по финанси на община Аксаково Руска Илиева.

Целта е тези хора – от почти всички населени места на територията на общината, да бъдат приобщени чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги, обясни Нели Петрова.

Абонамент за новините в Google

Възрастните хора в невъзможност да се самообслужват и хората с увреждания, които са включени в проекта, получават почасови услуги по домовете си, както и психологическа помощ и рехабилитация за тези, които се нуждаят от това. Те разчитат на наетите по програмата служители за доставка на храна, хранителни проукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Средствата за всички допълнителни услуги и дейности осигуряват потребителите, а персоналът ги доставя до домовете им, уточни ръководителят на проекта.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 май

В ангажиментите на наетите да помагат на възрастните и болни хора по домовет им имат ангажимент да предоставят информация относно превенция и профилактика на здравни и социално-значими заболявания.

Една от главните цели на проекта е да интегрира в здравно-социалните услуги хората, които са в невъзможност да се обслужват, и да осигури на всички 149 обхванати по-добри условия за живот. За разлика от предишните, тази програма дава възможност в нея да се включват и изключват потребители в рамките на срока на проекта, обясни ръководителят му Нели Петрова.

Абонамент за новините в Telegram