70 000 лв. без ДДС ще отдели тази година община Суворово за зимно поддържане на пътищата

Средствата за зимно поддържане на общинските пътища в община Дългопол и тази година са на нивото от 2022 г. и са в размер на 143 000 лв., сочат данните в бюджета на община Дългопол за настоящата година.

Разпределението по общини е съобразено с географското и височинното разположение, като 85% от средствата са разпределени на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общинските пътища в равнинни райони и дължина на общинските пътища, характерни със снегонавявания и заледявания, 10% за броя на населените места, с изключение на тези без жители и 5% за броя на населението в общината.

От община Дългопол посочват, че неусвоените средства от предходни години могат да се ползват за закупуването на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината.

В местна дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” е заложен целевия трансфер в размер на 143 000 лв., за зимно поддържане и снегопочистване и 24 035 лв. преходния остатък.

ПРОЧЕТИ
Цигари без акцизен бандерол за близо 6 200 лв. са иззети при специализирана операция във Варна

Целевия трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е предоставен за следните дейности:

– Цялостна проверка на общото експлоатационно състояние на пътната мрежа и предприемане на мерки за улесняване на работите по зимното поддържане на пътищата;

– Депониране в обхвата на пътя на материали, които създават затруднения при снегопочистването или могат да станат причина за образуване на снегонавявания,

– Отстраняване на направляващите пластмасови стълбчета;

– Отстраняване на повредите на настилката чрез запълване на пукнатините и изкърпване на дупките,

– Подравняване и профилиране на банкетите;

– Освежаване на хоризонталната маркировка по пътищата;

– Цялостен преглед на мостовете и водостоците и извършване на необходимите ремонтни работи по тях;