14 май е официален празник на град Търговище

Това е датата, около която ежегодно се провежда традиционният пролетен панаир.

Официалният празник е приет с Решение №8 по Протокол №49 на Общинския съвет в Търговище от 27 март 2015 г., част от Наредбата за символиката на Община Търговище. Към момента на приемането му градът няма официално утвърден празник в съвременните условия на развитие.

След дългогодишно проучване, анкетиране и обсъждане, е установено, че 14 май събира в себе си създадените нагласи и желания сред местната общност. Проектира Празника на Търговище в дните на панаира, със спецификата и очарованието на местните забележителности, които се крият дълбоко в панаирната традиция. Пряко кореспондира с името на града и в най-голяма степен отговаря на представите за Празник на града ни през пролетния сезон, когато се възражда и пробужда природата и обществено-културният живот.

14 май е символ на богатата и неоспорима панаирна традиция, развивана от древни времена до наши дни, довела до образуването и установяването на града през различни исторически епохи.

Приемането му за официален празник, освен че отговаря на древната историческа даденост, дава възможност традицията на старото търговско средище да бъде заложена като символна основа и проекция за бъдещите дни на Търговище, един своеобразен мост в развитието на града, свързан с неговия девиз: „Бях, съм, ще бъда“. Това позволява на кмета на общината да подготвя и организира богата и интересна празнична програма, води до разширяване представителството на областния град Търговище на национално и международно ниво с гостуването на официални лица и делегации от побратимените градове по време на търговищкия панаир и утвърдилите се с времето Дни на Търговище, чийто център на провеждане е именно датата 14 май.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 18 юли

Търговията, тържището и панаирът винаги са се явявали мощен лост за успешното икономическо развитие на града. Те са този крайъгълен камък, покрай който са нахлували нововъведения, модерни идеи, провокации с европейски характер.

Княжеският указ на Александър Батенберг от 10 януари 1880 г. не прекъсва панаирната традиция и постановява ежегодното провеждане на “търг” в Ески Джумая /дн.Търговище/  да става през първия  ден на месец май, по стар стил. По нов стил датата е 14 май.

През  1984-1986 г. са организирани първите панаирни “Дни на Търговище”, ситуирани около датата 14 май. През 1987 г. започва пълно възстановяване на традициите на панаира. През месец май 1992 г. е открито първото “Изложение Търговище“  и  панаирната седмица   трайно се  утвърждава  в дните около 14 май.