110 деца от четвърти и пети клас на ОУ „Иван Вазов“ в Провадия  влязоха днес в „Горската класна стая“ на Асен Христов от ДГС-Провадия. Горският педагог беше подготвил нов авторски урок за екологичната култура и възпитание на учениците от средна степен, като всяка част от лекцията бе подкрепена с примери от неговата практика.

Акцент беше поставен на изхвърлянето на отпадъци в горите и усилията, които полагат горските за почистване на замърсените терени. По време на часа Христов запозна децата и със защитените видове растения, които се срещат на Провадийското плато и какво правят служителите на териториалното поделение за опазването им. Специално внимание беше обърнато на един от балканските ендемити Цар Борисов лопен, който се среща в района, както и на това че растенията не трябва да се късат и изкореняват.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Разкриха наркооранжерия в с. Садово

Друг акцент от урока бе опазването на горите от пожари и бракониери, щетите които нанася огъня и опасността за хората, които участват в гасенето или живеят в съседните населени места.

В края на часа горският педагог разказа на децата за още един проблем, който влия негативно на местните растения и животни – инвазивините видове, които нарушават хранителната верига и могат да изместят цели растителни и животински съобщества от изконните им територии. Христов обясни на децата, че това не трябва да се допуска, защото също води до  нарушаване на екологичното равновесие и може да бъдат унищожени изцяло много ценни екосистеми.

Абонамент за новините в Telegram