1036 г. от битката при Траянови врата

21

На 17 август 986 година се състои битката при Траянови врата – най-голямото поражение, което византийският император Василий II претърпява в походите си за покоряване на България.
Последиците от победата оказват силно влияние. Самуил овладява ситуацията и успява да освободи български земи, завзети от Византия в предходните години. Тези успехи обаче се оказват краткотрайни – няколко десетилетия по-късно България окончателно ще падне под византийска власт.