Областният управител обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за „Обезпечаване с водноспасителна дейност през 2024г. на 10 неохраняеми морски плажове на територията на област Варна, които са изключителна държавна собственост.

Това са:

Абонамент за новините в Google

На територията на Община Варна :

1. „Буните 2-изток“,

2. „Буните 2-запад“,

3. „Фичоза“,

На територията на Община Аврен:

1. „Романтика“,

2. „Камчия – север 1“,

3. „Камчия – север 2“,

4. „Камчия – север 3“ ,

На територията на Община Долни Чифлик:

1. „Шкорпиловци–север“,

2. „Шкорпиловци–юг“,

На територията на Община Бяла :

  1. Бяла – Карадере“.

Срокът за подаване на оферти е 29 май 2024 година вкл.

Ще бъдат разкрити 10 стационарни спасителни поста с минимум двама спасители на всеки пост с работно време от 08.00 до 18,00 часа всеки ден в рамките на три месеца от подписването на договора, но не по-късо от 15 септември. Спасителните постове се разкриват при спазване изискванията на Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване, като се обозначава със съответните предупредителни и забранителни знаци зоната на спасяване и района на действие.

ПРОЧЕТИ
Честит празник! Отбелязваме 24 май, Денят на българската просвета и култура!

Пресслужбата на Областна администрация припомня, че всяка година Министърът на туризма със своя нарочна заповед определя кои плажове по българското крайбрежие са неохраняеми /без водно спасяване/. През м. Април 2024 година Министърът актуализира списъците на неохраняемите морски плажове, като за област Варна те са 28 на брой, а плажът Карадере в община Бяла е определен като морски плаж за природосъобразен туризъм.

Областният управител има отговорността да осигури водното спасяване на тези плажове за срок от три месеца. В тази връзка беше изискана и получена от БЧК актуална справка за стойността на 1 спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, която възлиза на 27 хиляди лева. Критерий за морските плажове, за които се обявява обществена поръчка е посещаемостта им от предходния сезон.

Абонамент за новините в Telegram